آژانس مسافرتی دلژین سفرآژانس مسافرتی دلژین سفر

آژانس مسافرتی دلژین سفر

اولین آژانس متخصص کروز در ایران

مدارک مورد نیاز سفارت کوبا

مدارک مورد نیاز سفارت کوبا


« مدارک سفارت کوبا » 


کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه


1) اصل گذرنامه با

الف)مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود 

ب) ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی می باشد.

2) 2  قطعه عکس 4 *3 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملاً از روبرو، بدون لبخند، بدون عینک، گردی صورت کاملاً مشخص باشد، حداکثر برای 6 ماه اخیر (عکس با گذرنامه و ویزاهای قبلی یکی نباشد.)

3)کپی تمام صفحات شناسنامه 

4)کپی  کارت ملی

5)گردش یک ماهه حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی ( زمان صدور گواهی حساب بانکی حداکثر یک هفته قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی A4 باشد.)

* باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 200.000.000ریال باشد.


6) اصل و ترجمه مدارک شغلی

الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی

ب) وکلا: پروانه وکالت

ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی

د) بازنشسته ­ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی

ه) مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی

و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات

ز) معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی

ح) دانش آموزان، دانشجویان: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل


7) برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی یکی از والدین سفر می کنند رضایت­نامه محضری الزامی است. (و نیاز به ترجمه دارد.)


8) ارائه اصل و ترجمه تعهد نامه محضری بشرح پیوست


*تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل و دقیق

لازم بذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر در خواست گردد که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می‌باشد.

متن تعهدنامه محضری:

اینجانب قصد سفر به کشور کوبا  را دارم و در طول مدت اقامت خود در آن کشور متعهد می گردم که هیچ گونه اقدام غیرتوریستی انجام نداده و پس از پایان مدت ویزا کشور کوبا را ترک و به ایران باز خواهم گشت.


برای خانواده‌ها، سرپرست خانواده بایستی به شکل زیر تعهدنامه محضری را ارائه نماید:

اینجانب به اتفاق خانواده خود شامل نفر و به اسامی (همسر) و و (فرزندان) قصد سفر به کشور کوبا  را داریم و در طول مدت اقامت خود در آن کشور متعهد می گردیم که هیچ گونه اقدام غیر توریستی انجام نداده و پس از پایان مدت ویزا کشور کوبا را ترک و به ایران باز خواهیم گشت.
۱۵ مهر ۱۳۹۷

نظرات

تبلیغات
خبرنامه

خبرنامه