تورهای دلژین سفر | حوزه خلیج فارس

تورهای دلژین سفر | حوزه خلیج فارس
تور ویژه کروز 11 شب

تور ویژه کروز 11 شب

مبدا: تهران مقصد: تور ویژه کروز 11 شب مدت اقامت: 11 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,060 دلار آمریکا جزئیات بیشتر
تور طرح الماس حوزه خلیج فارس(جشن نوروز)

تور طرح الماس حوزه خلیج فارس(جشن نوروز)

مبدا: تهران مقصد: حوز خلیج فارس مدت اقامت: 9 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,890 دلار آمریکا جزئیات بیشتر
تور رویایی امارات+عمان+قطر

تور رویایی امارات+عمان+قطر

مبدا: تهران مقصد: مدت اقامت: 11 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,370 دلار آمریکا جزئیات بیشتر
کشتی کروز لوکس امارات+قطر

کشتی کروز لوکس امارات+قطر

مبدا: تهران مقصد: مدت اقامت: 7 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,210 تومان جزئیات بیشتر
تور رویایی امارات+عمان+قطر

تور رویایی امارات+عمان+قطر

مبدا: تهران مقصد: مدت اقامت: 11 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,180 دلار آمریکا جزئیات بیشتر
امارات و عمان

امارات و عمان

مبدا: تهران مقصد: 5- امارات و عمان مدت اقامت: 7 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,160 دلار آمریکا جزئیات بیشتر
تور خاص ویژه دی ماه حوزه خلیج فارس

تور خاص ویژه دی ماه حوزه خلیج فارس

مبدا: تهران مقصد: 6- تور خاص ویژه دی ماه حوزه خلیج فارس مدت اقامت: 7 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,260 دلار آمریکا جزئیات بیشتر
تور 11 شب ویژه امارات + عمان + قطر

تور 11 شب ویژه امارات + عمان + قطر

مبدا: تهران مقصد: 7 - تور 11 شب ویژه امارات + عمان + قطر مدت اقامت: 11 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,190 دلار آمریکا جزئیات بیشتر
تور رویایی کشتی کروز امارات و عمان ویژه 15 دی

تور رویایی کشتی کروز امارات و عمان ویژه 15 دی

مبدا: تهران مقصد: 8- تور رویایی کشتی کروز امارات و عمان ویژه 15 دی مدت اقامت: 7 شب هوایی و دریایی / ایر عربیا قیمت از: 1,040 دلار آمریکا جزئیات بیشتر
تورهای ویژه
تور ویژه کروز 7 شب

تور ویژه کروز 7 شب

قیمت از 990 دلار آمریکا مدت اقامت:7 شب نوع سفر: /
تور طرح الماس حوزه خلیج فارس(جشن نوروز)

تور طرح الماس حوزه خلیج فارس(جشن نوروز)

قیمت از 1,890 دلار آمریکا مدت اقامت:9 شب نوع سفر: /
تبلیغات
خبرنامه

خبرنامه