تورهای دلژین سفر | کروز

تورهای دلژین سفر | کروز
5 شب اقامت در کروز فوق لوکس World dream

5 شب اقامت در کروز فوق لوکس World dream

مبدا: تهران مقصد: 5 شب اقامت در کروز فوق لوکس World dream مدت اقامت: 7 شب هوایی و دریایی / Qatar قیمت از: 3,400 دلار آمریکا جزئیات بیشتر
تور کروز یونان بدون نیاز به ویزا

تور کروز یونان بدون نیاز به ویزا

مبدا: تهران مقصد: تور کروز یونان بدون نیاز به ویزا مدت اقامت: 8 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,900 یورو جزئیات بیشتر
تور فوق لوکس سنگاپور + تایلند

تور فوق لوکس سنگاپور + تایلند

مبدا: تهران مقصد: تور فوق لوکس سنگاپور + تایلند مدت اقامت: 7 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 2,490 دلار آمریکا جزئیات بیشتر
سفر به اروپا ویژه  1 اردیبهشت

سفر به اروپا ویژه 1 اردیبهشت

مبدا: تهران مقصد: مدت اقامت: 6 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 6,500,000 تومان جزئیات بیشتر
بارسلون + آژاکسیو + رم + لاسپزیا + جنوا + کن + مایورکا

بارسلون + آژاکسیو + رم + لاسپزیا + جنوا + کن + مایورکا

مبدا: تهران مقصد: اروپا ویژه 9 تا 16 خرداد مدت اقامت: 7 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 0 تومان جزئیات بیشتر
تورهای ویژه
تور فوق لوکس سنگاپور + تایلند

تور فوق لوکس سنگاپور + تایلند

قیمت از 2,490 دلار آمریکا مدت اقامت:7 شب نوع سفر: /
5 شب اقامت در کروز فوق لوکس World dream

5 شب اقامت در کروز فوق لوکس World dream

قیمت از 3,400 دلار آمریکا مدت اقامت:7 شب نوع سفر: /
بارسلون + آژاکسیو + رم + لاسپزیا + جنوا + کن + مایورکا

بارسلون + آژاکسیو + رم + لاسپزیا + جنوا + کن + مایورکا

قیمت از 0 تومان مدت اقامت:7 شب نوع سفر: /
جام جهانی 2018

جام جهانی 2018

قیمت از 0 دلار آمریکا مدت اقامت:12 شب نوع سفر: /
تور کروز یونان بدون نیاز به ویزا

تور کروز یونان بدون نیاز به ویزا

قیمت از 1,900 یورو مدت اقامت:8 شب نوع سفر: /
تبلیغات
خبرنامه

خبرنامه