تورهای دلژین سفر | دلژین کروز

تورهای دلژین سفر | دلژین کروز
کروز جذاب 3 شبه جنوا +رم+ مون تکارلو اردیبهشت

کروز جذاب 3 شبه جنوا +رم+ مون تکارلو اردیبهشت

مبدا: تهران مقصد: مدت اقامت: 10 شب هوایی / قیمت از: 550 دلار آمریکا جزئیات بیشتر
امارات+عمان+قطر

امارات+عمان+قطر

مبدا: تهران مقصد: مدت اقامت: 11 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,190 دلار آمریکا جزئیات بیشتر
کشتی کروز لوکس امارات+قطر

کشتی کروز لوکس امارات+قطر

مبدا: تهران مقصد: مدت اقامت: 7 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,200 دلار آمریکا جزئیات بیشتر
ویزه تعطیلات خرداد ،تور کشتی کروز سنگاپور + مالزی

ویزه تعطیلات خرداد ،تور کشتی کروز سنگاپور + مالزی

مبدا: تهران مقصد: تور کشتی کروز سنگاپور + مالزی + تایلند مدت اقامت: 8 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,500 دلار آمریکا جزئیات بیشتر
خرداد ، 7شب کروز ایتالیا+اسپانیا+فرانسه (مبدا مارسی)

خرداد ، 7شب کروز ایتالیا+اسپانیا+فرانسه (مبدا مارسی)

مبدا: تهران مقصد: مارسی+ایبیزا+مایورکا+ناپولی+لیورنو+جنوا مدت اقامت: 7 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,000 یورو جزئیات بیشتر
تور ویژه کروز 7 شب

تور ویژه کروز 7 شب

مبدا: تهران مقصد: مدت اقامت: 7 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,200 دلار آمریکا جزئیات بیشتر
تورهای ویژه
تور ژاپن خرداد

تور ژاپن خرداد

قیمت از 2,800 دلار آمریکا مدت اقامت:10 شب نوع سفر: /
ویزه تعطیلات خرداد ،تور کشتی کروز سنگاپور + مالزی

ویزه تعطیلات خرداد ،تور کشتی کروز سنگاپور + مالزی

قیمت از 1,500 دلار آمریکا مدت اقامت:8 شب نوع سفر: /
خرداد ، 7شب کروز ایتالیا+اسپانیا+فرانسه (مبدا مارسی)

خرداد ، 7شب کروز ایتالیا+اسپانیا+فرانسه (مبدا مارسی)

قیمت از 1,000 یورو مدت اقامت:7 شب نوع سفر: /
تبلیغات
خبرنامه

خبرنامه