تورهای دلژین سفر | دلژین کروز

تورهای دلژین سفر | دلژین کروز
نوروزتور 9 شب اروپا ( 2 شب هتل میلان+ 7 شب کروز ایتالیا+اسپانیا+فرانسه+مالت)

نوروزتور 9 شب اروپا ( 2 شب هتل میلان+ 7 شب کروز ایتالیا+اسپانیا+فرانسه+مالت)

مبدا: تهران مقصد: کروز نوروز از میلان مدت اقامت: 10 شب هوایی / قیمت از: 1,600 یورو جزئیات بیشتر
تور ویژه کروز 11 شب

تور ویژه کروز 11 شب

مبدا: تهران مقصد: تور ویژه کروز 11 شب مدت اقامت: 11 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,060 دلار آمریکا جزئیات بیشتر
تور رویایی کروز کوبا + هندوراس + مکزیک

تور رویایی کروز کوبا + هندوراس + مکزیک

مبدا: تهران مقصد: مدت اقامت: 9 شب هوایی و دریایی / AeroFlut قیمت از: 2,400 یورو جزئیات بیشتر
تور طرح الماس حوزه خلیج فارس(جشن نوروز)

تور طرح الماس حوزه خلیج فارس(جشن نوروز)

مبدا: تهران مقصد: حوز خلیج فارس مدت اقامت: 9 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,890 دلار آمریکا جزئیات بیشتر
تور رویایی امارات+عمان+قطر

تور رویایی امارات+عمان+قطر

مبدا: تهران مقصد: مدت اقامت: 11 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,370 دلار آمریکا جزئیات بیشتر
کشتی کروز لوکس امارات+قطر

کشتی کروز لوکس امارات+قطر

مبدا: تهران مقصد: مدت اقامت: 7 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,210 تومان جزئیات بیشتر
تور رویایی امارات+عمان+قطر

تور رویایی امارات+عمان+قطر

مبدا: تهران مقصد: مدت اقامت: 11 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,180 دلار آمریکا جزئیات بیشتر
تور کروز یونان بدون نیاز به ویزا

تور کروز یونان بدون نیاز به ویزا

مبدا: تهران مقصد: مدت اقامت: 5 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 780 یورو جزئیات بیشتر
امارات و عمان

امارات و عمان

مبدا: تهران مقصد: 5- امارات و عمان مدت اقامت: 7 شب هوایی و دریایی / قیمت از: 1,160 دلار آمریکا جزئیات بیشتر
تورهای ویژه
تور ویژه کروز 7 شب

تور ویژه کروز 7 شب

قیمت از 990 دلار آمریکا مدت اقامت:7 شب نوع سفر: /
تور طرح الماس حوزه خلیج فارس(جشن نوروز)

تور طرح الماس حوزه خلیج فارس(جشن نوروز)

قیمت از 1,890 دلار آمریکا مدت اقامت:9 شب نوع سفر: /
تبلیغات
خبرنامه

خبرنامه